Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 9000-9999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 9000-9999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 9000-9999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
9211 Kosztów sądowe, w tym wsparcie alimentacyjne dziecka
9222 Grzywny
9223 Poręczenia, obligacje
9311 Podatki
9399 Usługi rządowych (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
9402 Usługi pocztowe - rząd tylko
9405 Transakcje rządowe
9700 Zautomatyzowana usługa referencyjna (jedynie Visa)
9701 Usługa Visa
9702 Usługi awaryjne GCAS (jedynie Visa)
9950 Zakup przedsiębiorstwa (jedynie Visa)