Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 8000-8999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 8000-8999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 8000-8999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
8011 Lekarze (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
8021 Lekarze dentyści i ortodonci
8031 Osteopaci
8041 Kręgarze
8042 Optycy i okuliści
8043 Optycy, sklepy z okularami i akcesoriami optycznymi
8044 Optycy, sklepy z okularami i akcesoriami optycznymi
8049 Pedicurzyści
8050 Pielęgniarstwo i opieka osobista
8062 Szpitale
8071 Laboratoria medyczne i stomatologiczne
8099 Usługi medyczne i praktyki lekarskie (nigdzie indziej niesklasyfikowane)
8111 Usługi prawnicze, adwokackie
8211 Szkoły podstawowe i gimnazja
8220 Uczelnie, uniwersytety i szkoły doskonalenia zawodowego
8241 Szkoły korespondencyjne
8244 Szkoły biznesu
8249 Szkoły policealne i szkoły zawodowe
8299 Szkoły i usługi oświatowe (niegdzie indziej nie sklasyfikowane)
8351 Usługi opieki nad dziećmi
8398 Organizacje charytatywne i społeczne
8641 Stowarzyszeń społecznych
8651 Organizacje polityczne
8661 Organizacje religijne
8675 Stowarzyszenia samochodowe
8699 Inne organizacje członkoskie (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
8734 Laboratoria badawczych (niemedyczne)
8911 Usługi architektoniczno - inżynieryjne i pomiarowe
8931 Usługi księgowości, audyty księgowe
8999 Wolnych zawodów (niegdzie indziej nie zdefiniowane)