Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 6000-6999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 6000-6999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 6000-6999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
6010 Instytucje finansowe - ręczny rozdział środków pieniężnych
6011 Instytucje finansowe - ręczny rozdział środków pieniężnych
6012 Instytucje finansowe - towary i usługi
6051 Instytucje niefinansowe - kursy walutowe, przekazy pieniężne (nie przelew) i czeki podróżne
6211 Brokerzy / dealerzy usłuch ochrony
6300 Sprzedaż ubezpieczeń
6381 Składki ubezpieczeniowe
6399 Ubezpieczenia, nigdzie indziej nie sklasyfikowane