Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 4000-4999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 4000-4999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 4000-4999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
4111 Lokalny / Podmiejski transport pasażerski - koleje, promy, lokalny transport wodny
4112 Koleje pasażerskie
4119 Pogotowie ratunkowe
4121 Taksówki i limuzyny
4131 Linie autobusowe, w tym czarterowane, autobusy turystyczne
4131 Autobusy turystyczne
4214 Lokalne usługi - dostawy
4214 Przewoźnicy towarowi
4214 Przewoźnicy towarowi - samochody
4214 Firmy przewozowe i magazynowe
4214 Przewozy ciężarowe - lokalne / długodystansowe
4215 Usługi kurierskie - powietrzne lub naziemne
4215 Spedycja
4225 Magazyny
4225 Hurtownie
4411 Linie wycieczkowe
4411 Parowce
4457 Czartery i dzierżawa jachtów
4468 Przystanie jachtowe, obsługa i zaopatrzenie jachtów
4511 Linie lotnicze, przewoźnicy lotniczy (nigdzie indziej nie wymienieni)
4582 Lotniska, terminale lotnicze
4582 Lądowiska
4722 Biura podróży i agencje podróży
4723 Przewoźnicy towarowi (do stosowania tylko w Niemczech)
4784 Opłaty drogowe i za przeprawy mostowe
4789 Usługi transportowe, nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
4812 Urządzenia telekomunikacyjne, w tym sprzedaż telefonów
4814 Usługi faksowe
4814 Usługi telekomunikacyjne w tym połączenia lokalne i międzystrefowe, połączenia z kart kredytowych, rozmowy telefoniczne wykonywane kartami telefonicznymi oraz usługi faksowe
4815 VisaPhone
4821 Usługi telegraficzne
4829 Przekazy pieniężne - transfer kablowy
4899 Telewizja kablowa i inne płatne telewizje
4900 Narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne