Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 2000-2999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 2000-2999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 2000-2999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
2741 Różne wydawnictwa, drukarnie
2791 Skład tekstu, wytwrzanie matryc, usługi powiązane
2842 Czyszczenie, polerowanie oraz preparaty sanitarne