Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 0000-0999

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 0000-0999

Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 0000-0999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
0742 Usługi Weterynaryjne
0763 Spółdzielnie Rolnicze
0780 Usługi ogrodnicze
0780 Usługi architektury obrazu