Kody MCC

Kody MCC

Merchant Category Code (w skrócie MCC) jest 4-cyfrowym numerem przypisanym do przedsiębiorstwa przez MasterCard lub VISA, kiedy dane przedsiębiorstwo rozpoczyna akceptować kart płatnicze jako jedną z form płatności.

Kody MCC są używane do zaklasyfikowania danego przedsiębiorstwa w zależności od oferowanego towaru lub oferowanej usługi.

W Stanach Zjednoczonych kody MCC mogą być również używane do określenia czy dana płatność powinna być zgłoszona do Urzędu Skarbowego w celach podatkowych.

 W Polsce kody MCC również nadawane są poszczególnym przedsiębiorcom, którzy stają sią akceptantami kart płatniczych. Jednak do identyfikacji danej grupy przedsiębiorców lub produktów, które oni oferują kody MCC używają głównie Banki do rozwoju swoich ofert nazywanych w skrócie „cash back” lub „money back„. Oferty Banków polegają głównie na zachęcaniu potencjalnych klientów Banków do używania właśnie ich kart płatniczych a w zamian Banki zwracają część poniesionych przez Klientów kosztów zakupów, które zostały zapłacone właśnie tą kartą płatniczą. Oczywiście wahlarz towarów lub przedsiębiorców jest ograniczony a oni sami identyfikowani właśnie są poprzez nadany im przy rozpoczęciu akceptacji kart płatnicznych kod MCC.