Kody MCC – zakres 9xxx

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 9000-9999


Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 9000-9999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number)Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
9211Kosztów sądowe, w tym wsparcie alimentacyjne dziecka
9222Grzywny
9223Poręczenia, obligacje
9311Podatki
9399Usługi rządowych (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
9402Usługi pocztowe - rząd tylko
9405Transakcje rządowe
9700Zautomatyzowana usługa referencyjna (jedynie Visa)
9701Usługa Visa
9702Usługi awaryjne GCAS (jedynie Visa)
9950Zakup przedsiębiorstwa (jedynie Visa)

  • Szukaj:
  • Odnośniki