Kody MCC – zakres 8xxx

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 8000-8999


Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 8000-8999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number)Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
8011Lekarze (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
8021Lekarze dentyści i ortodonci
8031Osteopaci
8041Kręgarze
8042Optycy i okuliści
8043Optycy, sklepy z okularami i akcesoriami optycznymi
8044Optycy, sklepy z okularami i akcesoriami optycznymi
8049Pedicurzyści
8050Pielęgniarstwo i opieka osobista
8062Szpitale
8071Laboratoria medyczne i stomatologiczne
8099Usługi medyczne i praktyki lekarskie (nigdzie indziej niesklasyfikowane)
8111Usługi prawnicze, adwokackie
8211Szkoły podstawowe i gimnazja
8220Uczelnie, uniwersytety i szkoły doskonalenia zawodowego
8241Szkoły korespondencyjne
8244Szkoły biznesu
8249Szkoły policealne i szkoły zawodowe
8299Szkoły i usługi oświatowe (niegdzie indziej nie sklasyfikowane)
8351Usługi opieki nad dziećmi
8398Organizacje charytatywne i społeczne
8641Stowarzyszeń społecznych
8651Organizacje polityczne
8661Organizacje religijne
8675Stowarzyszenia samochodowe
8699Inne organizacje członkoskie (nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
8734Laboratoria badawczych (niemedyczne)
8911Usługi architektoniczno - inżynieryjne i pomiarowe
8931Usługi księgowości, audyty księgowe
8999Wolnych zawodów (niegdzie indziej nie zdefiniowane)

  • Szukaj:
  • Odnośniki