Kody MCC – zakres 6xxx

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 6000-6999


Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 6000-6999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number)Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
6010Instytucje finansowe - ręczny rozdział środków pieniężnych
6011Instytucje finansowe - ręczny rozdział środków pieniężnych
6012Instytucje finansowe - towary i usługi
6051Instytucje niefinansowe - kursy walutowe, przekazy pieniężne (nie przelew) i czeki podróżne
6211Brokerzy / dealerzy usłuch ochrony
6300Sprzedaż ubezpieczeń
6381Składki ubezpieczeniowe
6399Ubezpieczenia, nigdzie indziej nie sklasyfikowane

  • Szukaj:
  • Odnośniki