Kody MCC – zakres 4xxx

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 4000-4999


Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 4000-4999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number)Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
4111Lokalny / Podmiejski transport pasażerski - koleje, promy, lokalny transport wodny
4112Koleje pasażerskie
4119Pogotowie ratunkowe
4121Taksówki i limuzyny
4131Linie autobusowe, w tym czarterowane, autobusy turystyczne
4131Autobusy turystyczne
4214Lokalne usługi - dostawy
4214Przewoźnicy towarowi
4214Przewoźnicy towarowi - samochody
4214Firmy przewozowe i magazynowe
4214Przewozy ciężarowe - lokalne / długodystansowe
4215Usługi kurierskie - powietrzne lub naziemne
4215Spedycja
4225Magazyny
4225Hurtownie
4411Linie wycieczkowe
4411Parowce
4457Czartery i dzierżawa jachtów
4468Przystanie jachtowe, obsługa i zaopatrzenie jachtów
4511Linie lotnicze, przewoźnicy lotniczy (nigdzie indziej nie wymienieni)
4582Lotniska, terminale lotnicze
4582Lądowiska
4722Biura podróży i agencje podróży
4723Przewoźnicy towarowi (do stosowania tylko w Niemczech)
4784Opłaty drogowe i za przeprawy mostowe
4789Usługi transportowe, nigdzie indziej nie sklasyfikowane)
4812Urządzenia telekomunikacyjne, w tym sprzedaż telefonów
4814Usługi faksowe
4814Usługi telekomunikacyjne w tym połączenia lokalne i międzystrefowe, połączenia z kart kredytowych, rozmowy telefoniczne wykonywane kartami telefonicznymi oraz usługi faksowe
4815VisaPhone
4821Usługi telegraficzne
4829Przekazy pieniężne - transfer kablowy
4899Telewizja kablowa i inne płatne telewizje
4900Narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne

  • Szukaj:
  • Odnośniki