Kody MCC – zakres 0xxx

Lista kodów MCC – Merchant Category Code z zakresu 0000-0999


Lista kodów kategorii akceptanta (MCC – ang. Merchant Category Code) z zakresu 0000-0999
Numer kodu katergorii MCC (ang. MCC Number)Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper)
0742Usługi Weterynaryjne
0763Spółdzielnie Rolnicze
0780Usługi ogrodnicze
0780Usługi architektury obrazu

  • Szukaj:
  • Odnośniki